Tarihçe
Yılbak 1936 senesinde İsviçre'de bulunan Migros'un aynı hizmeti görecek bir kuruluşu olarak,Yıldırım Bakkaliyesi 'nin kısaltılmışı  Yılbak olarak  Ltd.Şti.hüviyetinde  kurulmuş ve bilahare 1947 senesinde Bakanlar Kurulu'nun 30.6.1947  tarih ve 3/6103 sayılı kararı ile Anonim Şirket olarak onanması üzerine, Sicilli Ticaret Gazetesinin 1 Ekim 1947  No.6244  ile tescil ve ilan edilmiştir.
 
Şirket  bu  tarihten itibaren kuruluş statüsündeki faaliyetlerde bulunarak yağlı tohum ilaç vs. maddelerin ticareti ile meşgul olmuştur. Nihayet İsviçre'den ithal edilerek ticareti yapılan ilaç  üreticisi Wander  Mamullerinin Türkiye'de üretilmesi, bunların satış ve pazarlanması maksadile  fabrika kurulması kararlaştırılmış ve bu  husus Wander Ciba İlaç Fabrikası olarak gerçekleştirilmiş olup bu 27.5.1958 gün ve 371 sayılı Türkiye Ticaret Sicili  gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.Yılbak fabrikanın kuruluşuna  %13  nispetinde iştirak etmiştir.
 
Yılbak Ticaret üretilen Wander mamullerinin kurduğu teşkilatla Türkiye'de satış ve pazarlamasını yürütmüş, ancak globalizasyon neticesi Wander Dünya'da Sandoz'a geçtiği için Yılbak 1971 senesinden sonra ilaç ham maddesi  , yardımcı madde ve değişik sınaide kullanılan kalite kontrol ve üretim cihazlarının , analiz aletlerinin üreticisi yabancı firmaların mümessilliklerini  yaparak faaliyetine devam etmiş ve buna ilaveten daha önceki ortağı Levant A.G.ye  Türkiye'den  halı ve bakır turistik eşya ihraç ederek çalışmasını sürdürmüştür.